Loading...
Loading...

Ayurveda

Home / Ayurveda

At leve i harmoni med din natur

Ayurveda er en måde at forstå altings natur – deriblandt din egen. På samme måde som enhver person har sit individuelle fingeraftryk, har vi også hver vores specifikke kombination af fysiske, mentale og følelsesmæssige karakteristika. Sygdom og helbredsproblemer opstår, når vi handler, eller udsættes for påvirkninger, i uoverensstemmelse med vores medfødte natur.

Rum

luft

ild

vand

jord

Ifølge Ayurveda er det forskellige kombinationer af de grundlæggende 5 elementer, Pancha Maha Bhuta, æter/rum, luft, vand, ild og jord, der skaber de for skellige variationer i den fysiske verden. Ved at kende elementernes egenskaber har vi et redskab til at forstå os selv og vores samspil med vores omgivelser.

Tridosha – 3 basale principper

Ayurveda beskriver fordelingen af elementerne i vores krop gennem de 3 dosha’er – vata, pitta og kapha. Alle 5 elementer er til stede i alle dosha’erne, men 2 elementer dominerer stærkest. Æter/rum og luft forenes til dosha’en vata, der er ansvarlig for alle former for bevægelse. Ild og vand forenes til dosha’en pitta, der er ansvarlig for transformation. Kapha er overvejende en blanding af vand og jord og er ansvarlig for struktur. Dosha’erne er en måde at beskrive den psykologiske og fysiologiske organisation i kroppen. De fungerer ligeledes som en slags beskyttelsesbarriere, da det er dem, der i første omgang skubbes ud af balance, før der sker skader på kroppens væv eller organer.

Prakruti – den individuelle konstitution

Hver person har fra fødslen en særlig fordeling af dosha’erne, vata, pitta og kapha, der forbliver den samme livet igennem. Denne fordeling er personens konstitution – prakruti. Én, to eller tre dosha’er kan dominere i ens konstitution. Den individuelle prakruti er den enkelte persons udgangspunkt. Prakruti angiver desuden hvilke helbredsmæssige problemer man er disponeret for, idet de dosha’er der er fremherskende i personens konstitution, er dem der har tendens til at komme i ubalance.

Vikruti – afvigelse fra ens konstitution

Når dosha’erne varierer fra udgangspunktet, er der tale om en ubalance – vikruti. Da lige, forøger lige, vil hver enkelt person især blive bragt i ubalance af de kvaliteter, der er fremtrædende i deres egen natur. Det er derfor at – hvad der er sundt for den ene, ikke nødvendigvis er det for den anden. Personer, hvis konstitution domineres af vata, vil lettest blive bragt ud af ligevægt af mad, handlinger, rutiner osv. med vata kvaliteter og så fremdeles.

Rishi’erne – Indiens vismænd

Ayurveda er for Indien, hvad akupunktur er for kineserne. Det var indiske vismænd, der for tusinder af år siden erfarede Ayurveda’s visdom gennem indsigt og observation. Læren blev videregivet fra lærer til elev gennem mundtlig tradition og blev siden nedskrevet på sanskrit. Under invasioner og kolonisering var der trange kår for indernes viden om sundhed, men i dag oplever Ayurveda en renæssance verden over, og med god grund. Ayurveda minder os om vores forbindelse med naturen der omgiver os, vores forbindelse med hinanden og med hele universet. Dét er relevant i dag, som det var for tusinder af år siden, og det er relevant for indere, som det er det for resten af verden. Det er ikke tilfældigt, at Ayurveda betyder – viden om livet.